כימאית עם פיפטור

פרויקטים

המעבדה מבצעת עבודות ייחודיות של פרויקטים מחקריים הקשורים לאקדמיה עם מנהל המחקר החקלאי והאוניברסיטאות השונות ומבצעת פרויקטים ועבודות הקשורות לתחום איכות הסביבה.
ניתן לפנות אלינו לביצוע פרויקטים ייחודיים הדורשים התאמה אישית.