מו״פ תוצרי פסולת

במסגרת שיתוף הפעולה בין פארק דודאים למיחזור ולחינוך סביבתי בנגב, לבין מעבדת השירות גילת, נרקם מחקר ייחודי במטרה לבחון את איכות הקומפוסט העירוני המיוצר בתהליך מיחזור בדודאים מפסולת ביתית.

שותפים בצוות ההיגוי של הפרויקט: מנהל המחקר החקלאי, משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה, חברת מושבי הנגב, אתר דודאים לטיפול ומיחזור פסולת , מעבדת שירות השדה גילת ונציגי חברת GORE  בארץ

המחקר בדק את השפעת הקומפוסט העירוני על הצמח ועל הקרקע ובוצע על ידי מנהל המחקר החקלאי – מכון וולקני , בשיתוף הידע העסקי והחקלאי העצום של חברת מושבי הנגב  , חברת הגידולים החקלאיים הגדולה ביותר בדרום. האיסוף, הפרדת הפסולת והפיכתה לקומפוסט בשיטות מתקדמות מתבצעים בפארק דודאים למיחזור, בשיטות מתקדמות ביותר.   בדיקת איכות חומרי הגלם והתוצרים מתבצעת במעבדת שירות השדה גילת

המעבדה מהווה חוליה המקשרת בין האתר לטיפול בפסולת דודאים , המייצר קומפוסט עירוני, המחקר החקלאי,  וצרכן הקומפוסט דהיינו החקלאי.  התהליך תואר באופן יצירתי בכתבה מעניינת בעיתון הארץ שכותרתה "ויקום המלפפון וידשן מלפפון חדש". 

סיכום של שלוש שנות ניסויים בדודאים ובשטחים חקלאיים , שלוו בבדיקות מקיפות של הקומפוסט ואיכות הגידולים והקרקע הראו את המסקנות הבאות :

  • איכות קומפוסט עירוני דומה מבחינת רוב המדדים לאיכות קומפוסט ממקור בע"ח
  • קומפוסט עירוני המוסף לקרקע חקלאית משפר את איכות היבולים בדומה לקומפוסט ממקור בעלי חיים.
  • השפעת תוספת קומפוסט עירוני או ממקור בע"ח משפרת מספר מדדים במהלך הגידול, במיוחד בקרקעות מדבריות, כגון כמות המים הזמינים לגידול וזמינות יסודות מאקרו ומיקרו לצמח.
  • הקומפוסט מחליף את דישון היסוד בתחילת הגידול אך יש להוסיף דישון חנקני במהלך הגידול על מנת לקבל יבולים מיטביים
  • במסגרת המחקר בוצעו גם בדיקות איכות כולל אחוז החומר הזר בקומפוסט העירוני. נמצא כי כמות החומר הזר אינה משמעותית, וכן נמצאו שיטות להוצאת החומר הזר, באם נדרש.

 

בנוסף, בוחנת המעבדה מגוון פתרונות יצירתיים אפשריים לזרמי הפסולת השונים כגון זרם הפסולת האורגני, כמו גם זרמי פסולת אחרים.

אתר פסולת