חקלאות: שירות השדה גילת

למעבדה ניסיון של מעל חמישים שנה בבדיקות קרקע, צמח ומים תחת ניהולו המקצועי של משרד החקלאות.

המעבדה מעניקה שירות לחקלאי הדרום והנגב הכולל מידע מקצועי אודות איכות הקרקע, צמח, מים, דשן וקומפוסט על מנת לשפר את טיב הגידולים. לרשות החקלאים מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

מעבדת שרות השדה גילת הינה היחידה בדרום ובנגב המוסמכת בתקן בינלאומי לבדיקות קרקע לחקלאות וגינון.

עבודה חקלאית מדעית

החומרים הנבדקים בתחום החקלאות במעבדה

קרקע

המעבדה מבצעת בדיקות במהלך הגידול המאפשרות יישום תשומות כגון: מים דשנים וקומפוסט, באופן מדויק . כמו כן מבצעת סקרי קרקע לפני תחילת הגידול לבחינת התאמה לגידול הייעודי.
מפרט השיטות לביצוע הבדיקות לקרקע החקלאית מבוצע בדייקנות על פי נהלי משרד החקלאות והמחקר החקלאי. עובדה המאפשרת השוואה של התוצאות לאורך השנים והתאמה של הידוע ממחקרים קודמים לשימוש החקלאים.

מים, שפכים וקולחין

המעבדה מבצעת את כל הבדיקות הנדרשות במים המסופקים לגידול הן עבור מים שפירים והן עבור מי קולחין לצורך התאמה לאישורי השקיה ועבור המדדים הכימיים השונים.
דוגמא ל"סל בדיקות" נפוץ במעבדה , שנוצר במיוחד עבור המגזר החקלאי, מפרט 18 מדדים שונים המשקפים את הרכב המים מבחינת מינרלים ודשן ומאפשר ניהול מושכל של מערך ההשקיה של הגידול.

דשנים, קומפוסט ומצעי גידול

הבדיקות בוחנות את איכות החומרים, והתאמתם למדדים הנכללים בהצהרת היצרן. וכל זה בהתאמה לדרישות הגידול.
בבדיקת הקומפוסט אנו בוחנים את המדדים הנדרשים לאיפיון החומר ואיכותו מבחינת בשלות הקומפוסט, הרכבו הדישוני, נגיעות בפטוגנים צמחיים והומניים ושאריות חומרי הדברה.

בוצות

בדיקה מפורטת של התאמה למדדי הרגולטור ולתקן הבוצה לסוגיה.

חומר צמחי

אנליזות של הצמח כוללות בדיקות עלים, פטוטרות ופירות, מתבצעות על מנת לקבוע את מצב הצמח מבחינת דשן ומליחות. באמצעות בדיקות המעבדה ניתן לשפר את ביצועי הגידול והיבול.