בקרת איכות התוצאה

מעבדת גילת מחויבת לאמינות ואיכות גבוהה של תוצאות הבדיקות.
אנו מוסמכים על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות של מדינת ישראל לפי התקנים הבינלאומיים ISO 17025.

בשנת 2008 הרחבנו את ההסמכה לבדיקות קרקע לצרכים חקלאיים ובכך מעבדות שרות השדה הן היחידות בארץ המוסמכות ע"י הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות לבדיקות קרקע לחקלאות.

החל משנת 2009 בדיקות המים במעבדה מוכרות גם ע"י משרד הבריאות.