תקנים והסמכות

המעבדה מוסמכת משנת 2006 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן בינלאומי
 17025 ISO לבדיקות מים, קרקע, שפכים וקולחין ומוכרת על ידי משרד הבריאות.
דיגום על ידי דוגמים מקצועיים ומוסמכים.

המעבדה פועלת בהתאם לתקנים בינלאומיים:

  • תקנות תאגידי מים ושפכים
  • תקנות ענבר למי קולחין
  • תקנות מי שתיה
  • תקן קומפוסט [ת"י 801]
  • תקן בוצה 

הסמכות:

  • מוסמכת על ידי הרשות לאומית להסמכת מעבדות בתקן בינלאומי iso 17025 לבדיקות מים וקרקע.
  • מוכרת על ידי משרד הבריאות.
  • דיגום מים על ידי דוגם מוסמך מטעם משרד הבריאות.
מבחנות מעבדה