בדיקות מים

משק המים בישראל הינו ייחודי מבחינת השימוש בשפכים עירוניים והבאתם לאיכות קולחין מצוינת לשימוש בחקלאות. תהליך הטיהור מבוצע במתקני הטיפול בשפכים (מט"ש). המעבדה מלווה את התהליך החל באיכות השפכים בכניסה למתקן הטיפול או במוצא השפכים של המפעלים והתורמים השונים, דרך איכות השפכים במהלך הטיפול ועד לאיכות הקולחין ביציאה מהמט"ש . המדדים הנבדקים מושווים לתקנים השונים. אם לתקני ניטור שפכי תעשייה ביציאה מהמפעלים וכן בהשוואה לתקן הקולחין עבור איכות הקולחין ביציאה. המעבדה מלווה מספר מתקני טיפול בשפכים ומאפיינת את איכות התהליך כעזר לתפעול המערך.

המעבדה עובדת בהתאם לתכניות דיגום על פי דרישת הלקוח. הדיגום מבוצע לפי תכנית סדורה מראש וע"י דוגמי המעבדה  והמערך הלוגיסטי .תוצאות הבדיקות מועברות באופן סדיר ללקוח ולרגולטור.

בדיקת מבחנת מים
לוגו תקן ISO

המעבדה מוסמכת בתקן בינלאומי ISO17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבדיקות אלו משנת 2006 .
המעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות לבדיקות שפכים וקולחין .